For tilsette Normal tekst  Større tekst  Størst tekst 
 

 

Barnekonferansen

jente og gut rundt bord i barnehage

Barnekonferansen er ei samanslåing av to tradisjonelle årlege konferansar i fylket: Barnehagekonferansen og Fylkessamlinga for barnevernet.

Fylkesmannen inviterer i tett samarbeid med Bufetat, Høgskulen i Sogn og Fjordane, Utdanningsforbundet og KS til Barnekonferansen 2013, 29.-30. oktober på Alexandra Hotel i Loen.

Påmelding innan 4. oktober.

Program, påmelding og kontaktpersonarSist endra: 07. september 2013 14:44:28